Ota yhteyttä

Nimi / Yritys
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asia

Sähköinen taloushallinto tai vieläkin perinteinen

- kumpikin käy

Markkinoidaanko jotain verkossa toimivaa ohjelmistoa "helppoa ja kätevää" ja varsinainen yrityksen taloushallinto on ”liian monen ihmisen hoidossa” tai pahmimmassa tapauksessa ei kenenkään.

Tekoäly ostolaskujen sisällön tulkitsemiseen on jo kovaa vauhtia tulossa mikä pelottaa jo sinänsä tulevaa teknologiaa etukäteen.

Ei markkinoida. Joku ohjelma on toiselle "helppo ja kätevä" ja toinen ohjelma toiselle "helppo ja kätevä”. Yhdelle joku ohjelma on kuin ”punainen vaate” jne. Joku ohjelma ei taivu haluttuun ja toinen on liian suppea. Mitä tehdään kun tarvitaan enemmän tai vähemmän?

Palvelu on meidän ydin asia! Jos yrittäjä ei saa tarvitsemaansa palvelua on aika tehdä jotain muutosta.


Käytössämme on joka tapauksessa NET-TIKON ohjelmisto ja sitä on joka tapauksessa oikeasti helppo käyttää.

Verkossa toimiva NET-TIKON on lisä-ominaisuus, mutta saat sen noin 1 kk koekäyttöön tutustumista ja ”harjoittelua” varten. Pyydä tunnukset niin pääset tutustumaan.

Heti käytössä laajat erikoisominaisuudet.

-       kustannus ja projektiseuranta (esim. rakennusala)

-       laajat reskontrat tietenkin

-       varastovalvonta ym. ym.

Emme luokittele/rajaa yrityksiä ohjelma kokonaisuuksien mukaan lokeroihin. Otetaan käyttöön sitä mitä tarvitaan kun tarvitaan.

Kustannusseuranta ja projektiseuranta

-     olisi hyvä ottaa jo varhaisessa vaiheessa käyttöön. Tämä unohtuu usein, koska sitä katsotaan hankalaksi. Sitä se ei nimenomaan ole.

Laskutusperusteemme ei ole kirjanpitoon kirjattujen tositteiden perusteena. Tiedonsiirtona voi tulla aika montakin laskua ja sellainen hinnoittelutapa on meistä "huono".


MYYNTILASKUT

-     Yrityksen tulisi tarkoin harkita oman laskutuksensa ulkoistamista. Monesti ulkoistaminen esim. tilitoimistolle ei todellakaan ole viisasta, mutta….

-     Myyntilaskut voi tehdä Net-Tikonilla PDF tai verkkolaskuna. Voimme osallistua/auttaa yrittäjää laskutuksessa. Kaikki tehdyt laskut näkyvät joka tapauksessa verkossa. Voi liittää muistinpanoja ja liitteitä tositteisiin. Tämä on kätevää jos joutuu selvittelemään myöhemmin asioita

-     Laskutettavan aiheen  luonne on hyvä kirjata omille myyntitileille ja kustannuspaikoille. Tilejä voi olla useita.

-     Yritys itse laskuttaa omalla tai muulla ohjelmalla jolloin tiedonsiirto on taas kätevä vaihtoehto.

OSTOLASKUT

-      Verkkolaskuna

-      Paperisena (kuiti)

-     Sähköpostitse lähetetään monesti vielä laskuja jolloin meillä on yhteinen kansio tai E-tasku. Tämä on  monelle yrittäjälle helppoa koska kaikki muulla tavoin tulleet laskut ja kuitit toimitetaan kansioon tai E-taskuun ja hetken päästä ne näkyvät Net-Tikonissa.

VARASTOVALVONTA

ERITYISNEUVONTA

Annamme myös talousvaikeuksissa oleville yrityksille neuvoa ja apua ratkaisujen löytämiseksi ja olemme tukena koko prosessin ajan. Talousvaikeuksissa olevilla yrityksillä on mahdollisuus päästä talousvaikeuksista oikeilla toimenpiteillä.

TAVOITETTAVUUS

Olemme satunnaisesti/tarvittaessa tavoitettavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin, sillä tiedämme, että saatat olla kiireinen arkisin ja ainoa hetki perehtyä kunnolla taloushallinnon asioihin on virastoajan ulkopuolella

    Mottona on: Työ tehdään vain kerran.

YRITYSNEUVONTA

1. Meille tärkeätä on ymmärtää yrityksen liiketoiminta

2. Taloudellisen tilanteen ymmärtäminen

3. Ratkaisut parempaan tuottavuuteen / tavoitteet

5. Löytää ratkaisut ongelmiin

6. Talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten eritys neuvonta


VERKKOLASKU

Kaikki laskut voidaan käsitellä Net-Tikonilla ns. verkkolaskuja. Eli kaikki laskut jopa kuitit kierretään Net-Tikon verkkosovellukseen. Johdolle tarkempaa ja kuvaavampaa raportointia saadaan kun yhdessä otetaan heti käyttöön (jos tarpeellista) esim. kustannus-seuranta. Tämä hoituu Net-Tikon sovelluksessa.

MYYNTILASKUT

Myyntilaskuna lähetetyt verkkolaskut ovat heti tiliöitynä yrityksen kirjanpidossa. Saatavien seuranta helpottuu, kun viitetapahtumat luetaan päivittäin tai sovittuina ajankohtina.

OSTOLASKUT

Ostolaskujen sähköinen vastaanotto, tarkastus ja hyväksyntä.  Ostovelkojen todentaminen on ajan tasalla. Ostolaskujen historiasta voi hakea eri toimittajien laskutustietoa.

SKANNAUSPALVELU

Suoritamme itse paperilaskujen skannauksen, jolloin asiakkaidemme laskut tulevat nopeasti kiertoon.

       

Professional service accounting firm

Our firm wants to develop and find the small and medium-sized businesses an easy and affordable way to manage the company's financial management.

Accounting services, we offer customers the opportunity to use a variety of financial management program components.

The motto is: Work is done only once.

Companies can save up to 76% within the financial management costs.

Профессиональная бухгалтерская фирма услуг

Наша фирма хочет развиваться и находить малого и среднего бизнеса простым и доступным способом управления финансового менеджмента компании.

Бухгалтерские услуги офиса, мы предлагаем клиентам возможность использовать различные финансовые компоненты управления программой.

Девиз: Работа выполняется только один раз.

Компании могут экономить до 76% в финансовом затрат на управление.